Group name NPO YOKOHAMA DAIDOGEI
Adress Yusen building 2F 3-9 Kaigan do-ri Nakaku, Yokohama,Kanagawa 231-0002
TEL 045-662-9189 / 045-662-0931
FAX 045-662-9234
E-mail info@daidogei.jp
Representative Masaru Imai
Producer Yutaka Fukuda
Secretary-general Twruaki Niimura
Web site http://daidogei.jp